Informacje dotyczące hodowli

WAŻNE » Informacje dotyczące hodowli


 

Wszystkie Koty burmskie używane w hodowli muszą być poddane testom genetycznym w kierunku gangliozydozy GM2, chyba, że obydwoje rodzice mają dokumenty potwierdzające, że są wolni od gangliozydozy GM2.

 

Należy przestrzegać następujących reguł hodowlanych:

·         wolny od GM2 x wolny od GM2;

·         wolny od GM2 x nosiciel GM2;

·         nosiciele nie mogą być krzyżowani z nosicielami.

 

Koty testowane zgodnie z tą zasadą muszą być identyfikowalne za pomocą mikrochipu bądź tatuażu, który musi podążać za dokumentacją testu do laboratorium, i być wyraźnie wypisany na certyfikacie wyniku testu.

 

Hodowca musi poinformować kupujących Koty burmskie o chorobie gangliozydozie GM2 i polityce rejestracyjnej.

 

Upoważniony weterynarz wydaje certyfikat odnośnie gangliozydozy GM2. Ważny certyfikat weterynaryjny określający status GM2 ma być dołączony do rodowodu kota.

 

Koty norweskie leśne NFO - test GSD IV

Wszystkie koty norweskie leśne używane w hodowli muszą być poddane testom genetycznym w kierunku genu GBE-1 (GSD IV – choroba spichrzeniowa glikogenu), chyba że obydwoje rodzice danego kota hodowlanego mają dokumenty potwierdzające, że nie są nosicielami GSD IV.

 

Należy przestrzegać następujących reguł krycia:

·         wolny od GSD IV x wolny od GSD IV;

·         wolny od GSD IV x nosiciel GSD IV;

·         nosiciele nie mogą być krzyżowani z nosicielami.

 

Koty testowane zgodnie z tą zasadą muszą być identyfikowalne za pomocą mikrochipu bądź tatuażu, który musi podążać za dokumentacją testu do laboratorium, i być wyraźnie wypisany na certyfikacie wyniku testu.

 

Hodowca musi poinformować kupujących Koty norweskie leśne o chorobie GSD IV i polityce rejestracyjnej.

 

Upoważniony weterynarz wydaje certyfikat odnośnie GSD IV. Ważny certyfikat weterynaryjny określający status GBE-1 ma być dołączony do rodowodu kota.


Składając dokumenty dla miotów w/w ras w MTMK-ICF, należy załączyć oryginał oraz kopię testu. ICF ma obowiązek na kopii poświadczyć zgodność z oryginałem i tak potwierdzoną kopię załączyć do dokumentu miotu przesyłanego do Biura MTMK-ICF.

 

Test dostarcza się jednorazowo, wynik jest rejestrowany w bazie rodowodowej i w przypadku rodziców kociąt wynik jest widoczny w rodowodzie.