Wymagane testy

WAŻNE » Wymagane testy


 

Rasa   Test
   Wielotorbielowatość nerek (PKD1/AD-PKD)
   Kardiomiopatia przerostowa (HCM1/MyBPC3)
   Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
   Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IV (GSD IV))
   Kardiomiopatia przerostowa (MyBPC3)
   Niedobór kinazy pirogronianowej (PK)
   Postępujący zanik siatkówki (rdAc-PRA)
   Gangliozydoza (GM2/HEXB)
   Gangliozydoza (GM1/GALB i GM2/HEXB)
   Gangliozydoza (GM1/GLB1)
  Gangliozydoza (GM1/GLB1)
  Gangliozydoza (GM1/GLB1)
  test GM2
WSZYSTKIE RASY KOTÓW   Badanie grupy krwi